Промовирање на нашето училиште во "Дигитално училиште" 2018

На ден 25.04.2018 нашето училиште е промовирано за "Дигитално училиште" од страна на градоначалникот на општина Гази Баба Борис Георгиевски, министерката за образование Рената Десковска, како и заменик министерот за образование Арбер Адеми. Гости беа амбасадорите на Германија, Франција, Италија и Шведска, како и претставници од Советот на Европа. Во чест на гостите им беше организирана свечена програма од страна на учениците.