Манифестација за денот на знамето 2017 - 2

На 28.11.2017 - втор дел, манифестација за денот на знамето.