Манифестација за денот на знамето 2017

За "28 Ноември" денот на знамето се организираше манифестација каде што учествуваа три училишта: ООУ "25 Мај„ - Скопје, ОУСН „Астрит Битиќи„ - Урошевац и ОУ „Проф. Ибрахим Келменди„ Прешево.