Импровизирана вежба за пожар, земјотрес 2017

Организирана од Црвениот Крст на Р. Македонија.