Доделување на дипломи од училишниот клуб 2015

Училишниот клуб организираше свечена програма за родителите каде што додели дипломи за успехот постигнат во текот на учебната година преку спортските натпреварувања во 2015 година.