Манифестација за денот на знамето 28.11.2013

101 - годишнината од независноста и националниот ден на знамето беше одбележана со свечена програма, каде што, исто така се доделија благодарници за наставниците пензионери Фари Груби и Бајрам Ајдини.