Денот на знамето 100 години независност 28.11.2012

Празнична програма во училиштето во чест на 100 - годишнината од независноста и националниот ден на знамето. Споделување на благодарност до наставниците пензионери од нашето училиште за нивниот придонес во образованието: Шемшир Дема, Шани Груби, Себахате Ганиу и Аднан Халили.