Уредување на училишниот двор 31.05.2012

На свечена церемонија и со свечена програма организирана од страна на учениците по повод уредување на училишниот двор со донации од родители и наставници. Гости беа градоначалникот на општина Гази Баба, Тони Трајковски, заменик министерот на образованието г. Сафет Незири и директори на основните училишта во општина Гази Баба.