Промовирање на учебникот "Буква по буква" 2014

На ден 03.04 2014 во просториите на КИЦ беше промовиран учебникот „Буква по буква„ од страна на 2/1 одд и наставничката Сузана Курбардовиќ.