Mатематика III/1 одд. - 2

Тема:

Учиме преку онлајн игра да го препознаваме саатот со помош на е табела