Посета на Министерот за Образование и Наука

Ми претставува задоволство што сум присутен меѓу учениците од основното училиште “25 Maj”, кои од оваа учебна година имаат на располагање модерен спортски терен за спортски активности.