На пет километри од Скопје, наставникот од Куманово го одгледува детскиот патриотизам