Технички персонал

Денес ние обезбедивме технички персонал за чистење на училници и ходници според стандардите со соодветни алатки.