Дигитално училиште - знаењето нема граници

Во ООУ „25 Мај“ на 22.01.2018 година беа промовирани смарт дигитални табли по Проектот “Дигитално училиште - знаењето нема граници”.

Во 14 кабинети беа инсталирани дигитални табли со кои им се олеснува работата на наставниците и учениците и се осовременува одвивањето на воспитно образовниот процес.

На настанот присуствуваше градоначалникот Борис Георгиевски, кој ја истакна важноста на вовдувањето на дигиталните табли во образованието. Исто така, тој рече дека во следниот период општина Гази Баба за сите училишта во општината  ќе обезбеди  од истите табли.