Меѓуетничка Интеграција 2017

Нашето училиште во рамките на проектот "Меѓуетничка Интеграција во образованието" реализиравме активност со партнер училиштето "Крсте Мисирков" на тема "Здрава Храна".