Програма CROCLIP

Учениците од 2/1 одд. реализират активности по природни науки - струјно коло, користејки го програмата CROCLIP.