Соработка со турскиот колеџ "Тургут Озал"

Пријателството во сферата на образованието за подобра иднина во образовниот процес. Продолжува традицијата на соработка со колеџот “Тургут Озал” - Драч. Братски собири и разни активности меѓу учениците од нашето училиште “25 Мај” и колеџот “Тургут Озал”. Учениците имаа различни идеи и поминаа многу добри моменти. Ви благодариме за Вашето гостопримство.