Честитки за сите ваши достигнувања!

Të nderuar,
Me gëzim të madh dhe krenari të thellë, përshëndesim përfundimin e këtij viti shkollor që ka qenë plot sfida, mundime, dhe suksese të ndritshme. Nxënësit tanë kanë treguar përkushtim të jashtëzakonshëm, zell dhe pasion për mësim dhe zhvillim personal, duke na bërë të gjithëve krenarë.
Falënderojmë prindërit për mbështetjen dhe bashkëpunimin e tyre të pandërprerë. Pa përkushtimin dhe dashurinë tuaj, sukseset e nxënësve nuk do të ishin të mundshme.
Një falenderim i veçantë shkon edhe për mësimdhënësit tanë të palodhur, të cilët me përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre kanë ndihmuar në formimin e brezit të ardhshëm. Ju keni qenë udhëheqës, mentorë dhe frymëzues për nxënësit!
Në fund, një përshëndetje e përzemërt për të gjithë nxënësit. Sukseset tuaja janë dëshmi e punës së palodhshme dhe përkushtimit tuaj ndaj dijes. Le të vazhdojmë të synojmë lartësitë dhe të realizojmë ëndrrat tona.
Urime për të gjitha arritjet tuaja!
Me respekt dhe mirënjohje,
Drejtoresha: Suzana J. K.