Уверенија за успех на учениците

Sot në objektin e shkollës sonë u dorëzuan dëftesat për suksesin e nxënësve ku së bashku me këtë u shpërblyen edhe nxënësit të cilët morrën pjesë në gara të ndryshme.
E falenderojmë drejtoreshën z. Suzana Kurbardoviq Jakupi e cila ka dhënë përkrahje maksimale ndaj arritjeve të nxënësve si dhe mësimdhënësit të cilët nuk kanë kursyer kontributin e tyre në ecurinë e këtij procesi.
Ishte vit me shumë suksese dhe shpresojmë se gjithmonë do të mburremi me sukseset e nxënësve tanë!