Кенгур

Më datë 01.06.2024 u realizuan garat Ndërkombëtare KENGURI nga lënda e Matematikës. Të bashkangjitura janë rezultatet përfundimtare nga raundi i dytë i këtij viti Kengur 2024. Suksese në vitet e ardhshme. Koordinatore: Salate B & Suzana J