Државен натпревар по Природни науки

Më datë 15.06.2023 në Shkup u mbajtën Garat Republikane në lëndën Shkencat Natyrore të organizuara nga Shoqata e Biologëve në RMV.
Nxënësja Blina Mehmeti tregoi sukses duke zënë vendin e tretë në këto gara.
E përgëzojmë nxënësen tonë për suksesin e arritur!