Во светот на книгите

Në konkursin e hapur nga “Ars Lamina” morrën pjesë nxënës të klasëve të VI-ta me punine në lëndën e Artit fiurativ dhe Gjuhës shqipe me temë: “Në botën e librave”. Ndër to u shpërblyen si nxënës me punime më të dalluara:
1. Besjana Saiti - Art figurativ
2. Biona Hamidi - Gjuhë shqipe
3. Berta Ibishi - Gjuhë shqipe
4. Ermina Mamuti - Gjuhë shqipe
Mentore: Igball Memishi