1 јуни - Меѓународен ден на детето

1 Qershori - Dita ndërkombëtare e fëmijëve
Kjo ditë u festua me gëzim dhe plot entuziazëm.
Ata punuan,vizatuan dhe ngjyrosën të drejtat e fëmijëve.
E drejta e fëmijëve është të kenë dëshirat e tyre.
Koordinatore: Feride Ismaili