Меѓународен ден на детето VIII и IX

Nën koordinim të mësimdhënëseve Arijeta Ramadani dhe Teuta Haskaj Vojnika, nxënësit e klasave VIII dhe IX në orën e Gjuhës Gjermane shënuan Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve. Shikuam video dhe më pas vizatuam dhe shënuam të drejtat e fëmijëve në Gjuhën Gjermane.