Градиме мостови 2017 - 3

Заедничка посета на Смоларски водопад - Струмица реализирана активност од проектот “Градиме мостови“ на 25.04.2017 (вторник)