Меѓународен ден на детето

Për hirë të ditës së fëmijëve, më 1 Qershor jo vetëm festohet, por kjo ditë njihet për sensibilizimin për t’i thënë jo dhunës, bullizmit dhe abuzimeve të tjera ndaj fëmijëve. Sot të gjithë fëmijët gëzojnë festën e tyre, 1 Qershorin. Kordinatore: Mr. Diturie Sejfedini