Меѓународен ден на детето 7

Me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve (1 Qershor). Nxënësit e klasave të shtata të Sh.F.K "25 Maj" Hasanbeg realizuan erskurzion një ditor në Ohër dhe Strugë. Lumturia e tyre është lumturia jonë.