Меѓународен ден на детето V-4, V-5, lV-3

Për nder te 1 Qeshorit - dita ndërkombëtare e fëmijëve, është organizuar orë të integruar, nga lënda Arsim fizik dhe shëndetsorë dhe Gj. Angleze, në bashkpunim me mësimdhënësit, Zejnep Elezi, Xhejlane Tairi. kl V-4, V-5, lV-3.