Посета на археолошкиот локалитет „Тумба Маџари“

Во рамките на проектот „Мултикултурализмот во образованието“, трета заедничка активност со учениците од кл. 7³ од нашето училиште и ученици од 6 и 7 одделение од ООУ „Дане Крапчев“.
Посета на археолошкиот локалитет „Тумба Маџари“ и работилницата во просториите на партнер училиштето Дане Крапчев.
Координатор: Сузана Ј.К. & Салате Б.