Пријателска соработка

Пријателската соработка и оваа година со О.У,,Проф.Ибрахим Келменди,,-Прешево.Пријатен дочек од страна на директорката Беса Сахити и наставниците од училиштето.Меѓусебната соработка меѓу двете училишта е пред се добивка за учениците.Ова посета се искористи и за средба со градоначалничката  Г-ѓа Ардита Синани која се понуди за соработка за понатамошното  реализирање на предвидените проекти