Посета на градската библиотека „Цветан Димов“ - Чаир

Нашите ученици ја посетија градската библиотека „Цветан Димов“ - Чаир, при што целта на посетата беше учениците да ги развијат своите знаења, вештини и одблиску да ја запознаат библиотеката. Тоа им овозможи на учениците одблиску да ги видат салите со книги и им овозможи да поставуваат прашања во области кои ги интересираат. Координатор: Фериде Исмаили