Униформи, еднаквост меѓу учениците - IV/3

Klasa e IV/3 realizoi punëtori me temën: “Uniforma, barazi mes nxënësve”. Uniforma shkollore ngjall krenari, unitet dhe edukat personale.