Драматизација на хумористичната серија "О колку убаво"

Во склоп на проектот од страна на Министерството за Образование и Наука "Заедничка соработка за правата на учениците", на датум 22.12.2016 се реализира активноста -  драматизација на хумористичната серија "О колку убаво".
Многу весели лица и прекрасна изведба на учениците.
Организирано од класната Мирвет Муслиу и 8-6 одделение.
Голема благодарност до учениците.