Униформи, еднаквост меѓу учениците - IV-1

"Uniforma, barazi mes nxënësve"!
Uniforma në shkollë tregon seriozitet, barazi, pastërti, punë dhe nuk bën dallime në mes nxënësve.
Punëtori e realizuar nga nx e klasës së IV-1