Униформи, еднаквост меѓу учениците - IV/2

Klasa e IV/2 realizoi punëtori me temën: “Uniforma, barazi mes nxënësve”. Me nxënësit e klasës u relizuan ligjëratë për rëndësinë që ka bartja/veshja e uniformës në shkollë nga nxënësit.
- Uniforma shkollore krijon barazi.
- Uniforma shkollore krijon siguri për nxënësit.
- Uniforma shkollore promovon mësimin dhe ndikon në rezultate.
Kordinatore: Mr. Diturie Sejfedini