7 март Денот на учителот

Me rastin e festës së “7 Marsit Ditës së mësuesit”, aktivi i gjuhës gjermane në shkollën tonë uron arsimtarët duke punuar fleta falenderuese me titull "Për mësuesin tim të veçantë" dhe nga një dhuratë, udhëhequr nga mësuesja Mirvete Ademi.