Семинар на тема "Демократијата и Собранието"

О.О.У. "25 Мај" учествуваше на еднодневниот семинар на тема "Демократијата и Собранието" кој се одржи на 17 фебруари 2017 година. Учениците од нашето училиште придружувани од наставничката Селма Исак имаа можност да ја разгледаат внатрешноста на зградата како значајно одбележие на Македонската државност. Потоа низ видео проекции, работилници, интерактивни презентации ги утврдија и проширија своите знаења за демократијата. На присутните деца и наставници им беа доделени сертификати од страна на раководителот на Парламентарниот институт. Целта на посетата е приближување на работата на собранието.