Регионални натпревари по предметот математика

Garat regjijonale të shkollës tonë 25 Maji të organizuara nga Lidhja e Matematicjentëve të R.Maqedonisë.
Nxënësve dhe mentorve të tyre ju urojm shum suksese në këto gara nga lënda e matematikës.
Realizuar me datën 02.03.2024
Nga kordinatori: Ardian Hamiti