Шахот е спорт на умот

"Shahu është sporti i mendjes" Aktivitete të lira (zgjedhore). Levizjet baze te shahut,sulmi dhe marrja e figures se kundershtarit dhe mbrojtja e figurave te tij. Klasa V-7