Општински натпревари по Природни науки

Në garat komunale të organizuara nga Shoqata e Biologëve të RMV në lëndën Shkencat Natyrore nën mentorimin e ars. Anida Amidi, shkencëtaret e rinj të shkollës “25 Maji” kanë arritur këtë sukses:
Blina Mehmeti - Vendi  II
Advan Abazi - Vendi III
Donika Metaj - Vendi III
Omer Iseni - Vendi III
Ermina Mamuti - Vendi III
Rejana Abazi - Vendi III
Këta gjashtë nxënës vazhdojnë në garat e mëtutjeshme regjionale!