Јас и ти - меѓучовечки односи - IV/2 одд.

Puntori e bërë me nxënësit e klasës së IV/2 Tema: "Unë dhe ti - marrëdhëniet ndërpersonale" lidhur me dhunën e bashkëmoshatarëve-bullizmit. Koordinatore: Mr. Diturie Sejfedini