Меѓународниот ден на мајчиниот јазик

Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е меѓународен церемонијален ден најавен од УНЕСКО во 1999 година. Тоа е ден на празнување, каде што тие учат и ја изразуваат својата љубов кон албанскиот јазик преку песни, списи, есеи итн. Ова беше повод за активноста што денеска ја развија учениците од нашето училиште, со помош на наставничката Фериде Исмаили.