Меѓународниот ден на мајчиниот јазик - IV-1 одд.

Veprimtari kulturore- edukative me rastin e 21- Shkurtit, Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.
Realizuar nga nxënësit e IV-1