Емисија

Nxënësit e klasës 4² sotë para kamerës së TVM2 dhe TVM SAT me vullnet kontribuan për realizimin e një programi të begatë të cilët prezentuan punën punën e tyre. Për realizimin e këtij koncepti kontribuan: Prof. Ramadan Osmani, mësimdhënës në lëndën e arsimit muzikor, dhe mësimdhënësja e gjuhës angleze, Prof. Xhejlane Tahiri. Për angazhimin dhe asisstencën arsimore faleminderojm mësuesen Ganimete Jetishi. Gjithashtu edhe një faleminderim i merituar për drejtoreshën e shkollës Suzana Jakupi Kurbardoviq, për gjithë përkrahjen dhe ndihmesën e dhënë, gjë që e ka lehtësu edhe më shumë realizimin e emisionit. Mentore: Mr. Diturie Sejfedini