20 февруари - Меѓународен ден на социјалната правда