Селски двор

Во духот на проектот „Градиме нови мостови“ се одржа десеттиот заеднички час по предметот фигуративно образование на тема „Селски двор“ со ученици од 4¹ одделение од нашето училиште и ученици од 4/б одделение од ООУ„Наум Наумовски Борче“
Координатор: Сузана Курбардовиќ