Моето училиште

4¹ одделение од нашето училиште во детската емисија "Моето училиште" МРТ2 и МРТ САТ!