Соработка со турскиот колеџ "Тургут Озал" од Р. Албанија

Неколку години по ред соработка помеѓу O.O.У. "25 МАЈ" - Скопје - Р. Македонија и турскиот колеџ "Тургут Озал" - Драч, Р. Албанија размена на идеи помеѓу наставниците и нови пријателства помеѓу учениците, спортски натпревари, со надеж дека оваа соработка ке продолижи во наредните години. Благодарност до директорот на колеџот и колективот кои навистина не пречекуваат прекрасно исто така и директорот на нашето училиште Г.Фадил Муртезани потенцира дека овие соработки се со голема придобивка за нас. Освен соработката учениците го посетуваат градот Драч, Тирана и многу историски споменици во Круја.