Меѓународен ден на лицата со посебни потреби

Dita Ndërkombëtare e personave me nevoja të veçanta 3 Dhjetori, në shkollen tonë u shënua me punëtori të përbashkët me plot kreativitet duke sjellur punime të larmishme të realizuar nga edukatoret specijale, mësimdhënësit, nxënësit me nevoja të veçanta, asistentët arsimor dhe  disa nxënënës të klasave të katërta.

Realizimi i procesit të gjithëpërfshirjes së nxënësve me nevoja të veçanta në arsim bën të mundur krijimin e një kulture që nënkupton vlerësimin, pranimin dhe mbështetjen e diversitetit të fëmijëve.

"TË GJITHË SËBASHKU DORË PËR DORE PËR NJË BOTË PA BARRIERA"

Falemnderojmë të gjithë për përkrahjen!