Рудина Алиу

Рудина Алиу одлична ученичка во нашето училиште во VII-7 со класен раководител Неџат Хоџа со многу успеси и во спортот.